Automat F80

Katalog
Pełny Katalog


F80 – AUTOMAT SPIRALOWY DLA NIETYPOWYCH ROZWIĄZAŃ
Automat F80 jest samoobsługową maszyną, automatycznie wydającą do 80 różnych typów produktów. Oparty na wyrzutnikach, umożliwia przechowy-wanie bardzo dużej ilości produktów na małej powierzchni. Intuicyjne zarzą-dzanie zapewnia ekran z 15 dotykowymi przy-ciskami. Ładowanie produk-tów jest proste i szybkie. Do automatu, można podłączyć czytnik kodów kreskowych oraz oraz automat pomocniczy bez panelu użytkownika.

Funkcja regulacji sprężyn produktu

Imponującą ładowność urządzenia uzyskujemy dzięki możliwości zastosowa-nia różnego rodzaju uzwojenia sprężyn, aż w 5 konfi guracjach ich skoku. Możliwość zamontowania do 8 półek, na każdej z nich dostępne 10 sprężyn, które można łączyć po dwie na większe produkty. Konfi guracja sprężyn jest nieograniczona, na jednej półce mogą być zainstalowane sprężyny pojedyn-cze i podwójne w różnych rozmiarach jednocześnie. Łatwa zmiana ustawień pozwala na każdorazowe dostosowanie pojemności automatu do aktual-nych potrzeb eksploatacyjnych.